Reklama:

O silovém trojboji (III.)

Ronnie.cz > Powerlifting > Ostatní

V první části seriálu o silovém trojboji jste se dozvěděli přesnou definici tohoto sportu a jeho historii ve světě i u nás. Ve druhém díle jsme si představili federace powerliftingu a speciální vybavení, které trojbojaři používají. V této části si povíme něco o soutěžích a jednotlivých disciplínách.


Soutěže v silovém trojboji se účastní soutěžící v kategoriích definovaných dle pohlaví, tělesné hmotnosti a věku. Na každou disciplínu má závodník tři pokusy a do celkového výkonu se mu započítává pouze ten s největší hmotností. Na každý pokus je časový limit jedna minuta. Soutěžící, kteří nedosáhnou platného pokusu v některé disciplíně trojboje, mohou v soutěži pokračovat. Vítězem je soutěžící, jenž dosáhne nejvyššího celkového výsledku. Dosáhnou-li dva nebo více soutěžících stejného celkového výkonu, získává lehčí soutěžící vyšší místo než těžší. Dosáhnou-li dva nebo více závodníků se stejnou tělesnou hmotností stejného výkonu, vítězí závodník, který výkonu dosáhl dříve.

Závodí se nejprve ve dřepu, následně v bench-pressu a nakonec v mrtvém tahu. Závodníci jsou rozděleni do skupin podle nahlášených základních pokusů. Tyto skupiny nemusí záviset na tom, do jaké váhové a věkové kategorie závodník spadá. Jde o to, aby výkony v dané kategorii byly relativně vyrovnané. Začíná závodník s nejnižším nahlášeným pokusem z dané skupiny a po něm následují ti s vyššími váhami. Po provedení pokusu soutěžící nebo jeho trenér nahlásí hmotnost činky na příští pokus. Na každý pokus má soutěžící čas 60 sekund.


Členění soutěží dle soutěžního řádu ČSST

Český svaz silového trojboje pořádá mistrovské a pohárové soutěže dle soutěžního řádu ČSST. Soutěže v silovém trojboji se dělí podle disciplín, pohlaví, věkových a hmotnostních kategorií a významu.

Členění podle disciplín

 • soutěže v trojboji
 • soutěže ve dřepu
 • soutěže v bench-pressu
 • soutěže v mrtvém tahu

Členění na individuální a kolektivní

 • soutěže jednotlivců
 • soutěže družstev

Členění dle významu

a) mezinárodní soutěže, ve kterých závodníci reprezentují svoji zemi

 • národní soutěže se zahraniční účastí
 • mezinárodní soutěže pořádané v zahraničí s účastí závodníků ČSST
 • soutěže pořádané z pověření EPF/IPF na území ČR

b) národní soutěže organizované ČSST

- mistrovské soutěže:

 • I. mistrovství oblastí (MO):
  • mistrovství západních Čech - mužů, žen a talentované mládeže
  • mistrovství východních Čech - mužů, žen a talentované mládeže
  • mistrovství severní Moravy - mužů, žen a talentované mládeže
  • mistrovství jižní Moravy - mužů, žen a talentované mládeže
 • II. mistrovství Čech (MČ) - mužů a žen
 • III. mistrovství Moravy (MM) - mužů a žen
 • IV. mistrovství ČR (MČR):
  • mužů a žen
  • juniorů a dorostenců
  • masters
- kvalifikační (postupové) soutěže
- pohárové soutěže
- propagační soutěže

c) soutěže družstev

 • extraliga ČR
 • I. liga ČR
 • II. liga Čech
 • II. liga Moravy

Na soutěžích družstev všech úrovní mohou spolu startovat muži i ženy.

Členění soutěží dle soutěžního řádu ČAST

Členění podle disciplín

 • soutěže v trojboji
 • soutěže ve dřepu
 • soutěže v bench-pressu
 • soutěže v mrtvém tahu

Členění na individuální a kolektivní

 • soutěže jednotlivců
 • soutěže družstev

Členění podle pohlaví, věkových a hmotnostních kategorií

Toto členění probíhá v souladu s pravidly federace, pod kterou je soutěž pořádána (GPC, WUAP, WPC), pokud v propozicích soutěže schválených Výborem ČAST není stanoveno jinak.

Členění dle významu

a) mezinárodní soutěže, ve kterých závodníci reprezentují svoji zemi

 • mezinárodní soutěže pořádané v zahraničí s účastí závodníků ČAST
 • soutěže pořádané z pověření GPC, WUAP, WPC na území ČR

b) národní soutěže organizované ČAST

 • mistrovské soutěže (mistrovství ČR)
 • národní soutěže se zahraniční účastí
 • pohárové soutěže
 • propagační soutěže


Nominace závodníků na mistrovské soutěže

Základním pravidlem nominace dle soutěžního řádu ČSST je dosažený výkon v nižší soutěži, dosažení stanoveného limitu a splnění výkonnostních tříd pro daný stupeň soutěže.

Rozdělení závodníků dle výkonnostních tříd

 • nositel mistrovské výkonnostní třídy (MVT)
 • nositel první výkonnostní třídy (I. VT)
 • nositel druhé výkonnostní třídy (II. VT)
 • nositel třetí výkonnostní třídy (III. VT)

Výkonnostní třída má platnost ode dne získání do konce následujícího roku.

Dle soutěžního řádu ČAST stanoví způsob nominace na jednotlivé soutěže Výbor ČAST, přičemž vychází z nominací jednotlivých klubů, které jsou členy ČAST. Konečnou nominaci schvaluje Výbor ČAST.


Věkové kategorie dle pravidel ČSST

Muži

 • dorost: ode dne, kdy dosáhne 14 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 18 let
 • junioři: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 19 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 23 let
 • senioři: od 1. ledna kalendářního roku, kdy dosáhne 24 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 39 let
 • masters 1: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 40 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 49 let
 • masters 2: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 50 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 59 let
 • masters 3: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 60 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 69 let
 • masters 4: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 70 let; dále bez omezení

Ženy

 • dorostenky: ode dne, kdy dosáhne 14 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 18 let
 • juniorky: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 19 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 23 let
 • seniorky: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 24 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 39 let
 • masters 1: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 40 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 49 let
 • masters 2: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 50 let do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 59 let
 • masters 3: od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dosáhne 60 let; dále bez omezení

Každá národní federace může pro vlastní národní soutěže věkové kategorie a jejich další dělení přizpůsobit.

Věkové kategorie dle pravidel ČAST (GPC)

 • dorost:
  1) ode dne, kdy dosáhne 13 let do 15 let
  2) ode dne, kdy dosáhne 16 let do 17 let
  3) ode dne, kdy dosáhne 18 let do 19 let
 • junioři: od 20 let do 23 let
 • senioři: od 24 let do 39 let
 • masters:
  1) od 40 let do 44 let
  2) od 45 let do 49 let
  3) od 50 let do 54 let
  4) od 55 let do 59 let
  5) od 60 let do 64 let
  6) od 65 let do 69 let
  7) od 70 let do 74 let
  8) od 75 let do 79 let
  9) od 80 let; dále bez omezení


Hmotnostní kategorie dle pravidel ČSST

Každé národní družstvo může být zastoupeno maximálně deseti soutěžícími rozdělenými do deseti hmotnostních kategorií u mužů a devíti soutěžícími v devíti hmotnostních kategoriích u žen. U dorostenců a juniorů je povoleno jedenáct, u dorostenek a juniorek deset soutěžících. V jedné hmotnostní kategorii nesmí být více než dva soutěžící téže národnosti.

Dorostenci a junioři

 • kategorie do 52,00 kg
Ostatní kategorie jsou stejné jako u mužů.

Muži

 • kategorie do 56,0 kg: 52,01 kg - 56,00 kg
 • kategorie do 60,0 kg: 56,01 kg - 60,00 kg
 • kategorie do 67,5 kg: 60,01 kg - 67,50 kg
 • kategorie do 75,0 kg: 67,51 kg - 75,00 kg
 • kategorie do 82,5 kg: 75,01 kg - 82,50 kg
 • kategorie do 90,0 kg: 82,51 kg - 90,00 kg
 • kategorie do 100,0 kg: 90,01 kg - 100,00 kg
 • kategorie do 110,0 kg: 100,01 kg - 110,0 kg
 • kategorie do 125,0 kg: 110,01 kg - 125,0 kg
 • kategorie nad 125,0 kg: 125,01 kg a více

Dorostenky a juniorky

 • kategorie do 44,00 kg

Ostatní kategorie jsou stejné jako u žen.

Ženy

 • kategorie do 48,0 kg: 44,01 kg - 48,00 kg
 • kategorie do 52,0 kg: 48,01 kg - 52,00 kg
 • kategorie do 56,0 kg: 52,01 kg - 56,00 kg
 • kategorie do 60,0 kg: 56,01 kg - 60,00 kg
 • kategorie do 67,5 kg: 60,01 kg - 67,50 kg
 • kategorie do 75,0 kg: 67,51 kg - 75,00 kg
 • kategorie do 82,5 kg: 75,01 kg - 82,50 kg
 • kategorie do 90,0 kg: 82,51 kg - 90,00 kg
 • kategorie nad 90,0 kg: 90,01 kg a více

Hmotnostní kategorie dle pravidel ČAST (GPC)

Dle pravidel ČAST jsou hmotnostní kategorie stejné jako kategorie dle pravidel ČSST. Liší se pouze u mužů v posledních, nejtěžších váhách, kde kategorie nekončí kategorií nad 125 kg (jako je tomu právě u ČSST), ale jsou zde ještě dvě kategorie:

 • kategorie do 140,0 kg: 125,01 kg - 140,0 kg
 • kategorie nad 140,0 kg: 140,01 kg a více

Podrobnosti můžete najít na oficiálních stránkách ČSST a ČAST.


Soutěže v RAW silovém trojboji

Je nezbytné také zmínit soutěže v RAW silovém trojboji. RAW (česky čistý, hrubý, syrový) silový trojboj spočívá v tom, že se závodí bez jakýchkoliv podpůrných prostředků. Závodníci tedy nepoužívají stahovací superdresy, namotávací bandáže či jinou výbavu, která může uměle zvýšit jejich výkon. O RAW powerliftingu se můžete více dočíst na internetových stránkách asociace Czech Raw Powerlifting.


Jednotlivé disciplíny

Při všech disciplínách musí závodník poslouchat povely hlavního rozhodčího, který mu říká, kdy má pokus začít a kdy může činku odložit. Povely se u jednotlivých disciplín liší. Na závodech jsou celkem tři rozhodčí, každý z nich hodnotí, zda byl pokus proveden podle pravidel, a rozhoduje se, zda pokus uzná, či ne. K uznaní pokusu jej musí uznat dva ze tří rozhodčích.

Dřep (squat)

Lifter stojí zpříma, nohy má rozkročené na šířku ramen (nebo i více), špičky směřují mírně do stran. Velká činka se závažím spočívá na lifterových trapézových svalech. Rozhodčí dá povelem „dřep" pokyn k zahájení pokusu. Následuje hluboký nádech, zpevnění všech svalů a pohyb s činkou dolů. Paty musí zůstat na podložce a trup jde do mírného předklonu. Pokus je platný, když je horní strana stehna pod úrovní kolene. Poté následuje pohyb nahoru. Po něm musí závodník vyčkat na pokyn rozhodčího „odložit" a odloží činku do stojanů.

Tlak na lavici (bench-press)

Závodník leží na lavici, chodidla má po celou dobu na zemi a hýždě na lavičce. Volí úchop velké činky, může následovat prohnutí zad (tzv. most), který někteří lifteři využívají ke zkrácení dráhy a hlavně také k natočení trupu tak, aby se více zapojilo prsní svalstvo - je to povolená technika, někomu ovšem nevyhovuje. Poté závodník s pomocí nakladačů uchopí činku ze stojanů a vyčká na povel „start". Položí činku na hrudník, kde musí vyčkat na povel „tlak" (zastavení činky na hrudníku je používáno kvůli superdresům na všech mistrovských soutěžích, jedná se o tzv. stoptlak), následuje vytlačení činky do propnutých paží a po povelu „odložit" může závodník činku odložit do stojanů.

Mrtvý tah (dead lift)

Lifter stojí čelem k ose činky, nohy má rozkročené na šíři ramen (klasická technika) nebo zaujímá široký postoj (sumo technika) a špičky má mírně do stran. Činku v předklonu s rovnými zády uchopuje oběma rukama obvykle tzv. zámkovým úchopem (jedna dlaň směruje k tělu a druhá od těla). Následuje zvedání činky. Spodní záda jsou zafixovaná v rovné poloze a závodník zvedá činku podél holení a stehen až do úplného narovnání a mírného zatažení ramen dozadu.

Ve čtvrté, poslední části našeho seriálu se budeme zabývat technickým vybavením na soutěžích
a také si zmíníme některé úspěšné powerliftery ve světě a u nás.


Zdroje:
www.cs.wikipedia.org
www.powerlifting.cstv.cz
www.nadrevo.cz
www.powerlifting.estranky.cz
www.powerliftingpe.estranky.cz
www.powerlifter.cz
www.powerlifting-ipf.com
www.europowerlifting.org
www.raw.rpforum.eu
www.romanmarsalek.cz
www.aktin.cz
www.gpc.cz


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

30.07.23:32libor hurdalek - V případě stopky u benče souhlasím s drliftem. Tak zvané `..
30.07.23:08libor hurdalek - Autorka si vzala za cíl velice složitý úkol. Tímto ji sklá..
30.07.22:26libor hurdalek - Další infromace v porovnání asociací naleznete na adrese:..
16.07.20:57Míra Pavlíček - csst-nar. souteze dle vyznamu by mely byt ve 3 skupinach.1..
16.07.12:55Kulsud - V ostatních federacích působících na území ČR (vyjma IPF) ..+1
16.07.11:41drlift_ - `...zastavení činky na hrudníku je používáno kvůli superdr..
16.07.11:36drlift_ - Nevim jak v pravidlech jinych federacich nez IPF, ale v IP..+1
16.07.10:57bikon - je to v clanku urcite dobre ?
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra