Reklama:
LIMITOVANÁ EDICE v akci 1+1:
Perníčkový 100 % Whey Protein

Zvládání konfliktních situací

Ronnie.cz > Powerlifting > Bojové sporty

V předchozích dílech jsme si vysvětlili pojem ženská sebeobrana, který je velmi specifický v porovnání s dětskou sebeobranou, případně i sebeobrannými systémy pro ozbrojené složky. Vysvětlili jsme si také, jaká fakta i mýty v této oblasti panují, ale i jaká pravidla bychom měli dodržovat, abychom se na ulici cítili bezpečněji. V závěru tohoto cyklu jsme si poté řekli, na co si dát pozor při výběru dobrého kurzu sebeobrany, a popsali si i velmi zběžně systém FAST Defense, z jehož materiálů jsem při psaní těchto článků vycházel.

Pojďme si nyní popsat speciální program Zvládání konfliktních situací (A.S.R.T.), který je součástí systému FAST Defense a který je určen pro dospělé účastníky. FAST Defense systém má ještě dva dětské programy, z nichž jeden se zabývá šikanou a prevencí násilí obecně (AntiBully) a ten druhý pokrývá bezpečnost dětí v kontaktu s cizí osobou (C.A.T.S.). Mimochodem, právě tyto dva programy získaly loni i letos státní grant na proškolení kompletního prvního stupně na ZŠ v Roztokách. Více o tomto velice úspěšném programu lze nalézt například zde. Oba byly velmi pozitivně hodnoceny odborníky ze strany ministerstva, ale i pedagogické fakulty a klinických psychologů, kde koncem minulého roku proběhla tisková konference.

A nyní již zpět k programu Zvládání konfliktních situací neboli A.S.R.T. Tato zkratka v sobě skrývá ucelený program, který se primárně zaměřuje na prevenci konfliktu. Znamená Adrenaline Stress Response Training a dal by se volně přeložit jako trénink stresových reakcí organismu vyvolaných mezilidským konfliktem, který je pro člověka vždy nejvíce traumatizující. V zahraničí tento program úspěšně funguje již nějakých 5 - 8 let, převážně v USA, ale i ve Velké Británii a Německu. Dovolte mi nyní blíže vysvětlit jeho náplň.

Historie řešení konfliktů u nás

Když se v Čechách před nějakými 15 až 20 lety vyučovala sebeobrana, celý trénink spočíval hlavně v řešení již aktuálně hrozícího fyzického konfliktu. Někdo na Vás například zaútočil úderem či kopem, případně Vás chytil za ruku či límec, anebo dokonce již škrtil a my jsme se učili ubránit. No, ubránit... To, co jsme se tehdy učili, nebyla fakticky ani tak sebeobrana v tom pravém slova smyslu, ale zvládnutí hlavně fyzických technik sebeobrany. Jinými slovy řečeno jsme se tehdy učili, jak se lépe porvat a zvítězit.

Asi mi však dáte za pravdu, že skutečná sebeobrana je maličko o něčem jiném. Cílem sebeobrany je udělat vše pro to, abych se do konfliktu vůbec nedostal a neriskoval tak zranění či svůj život. Hlavním úkolem takového kurzu sebeobrany by měla být primárně prevence konfliktu a nikoliv až řešení fyzického konfliktu, který je již faktickou poslední fází konfliktu.

Lidé, kteří se věnovali takové sebeobraně, tak fakticky neuměli řešit konflikt do toho okamžiku, dokud neeskaloval do fyzického konfliktu. Teprve tam mohli aplikovat své pracně naučené fyzické techniky i jejich kombinace.

Před asi 10 - 15 lety se k nám pomalu začínaly dostávat informace ze západu, že se sebeobrana dá řešit ještě před samotným fyzickým konfliktem. Že tu je takzvaná část verbální, tedy že je šance se z velkého množství konfliktů lidově řečeno "vykecat", pokud ovšem dodržujeme určitá pravidla (neurážet, nehecovat, neponižovat agresora atd.) Ti pokrokovější instruktoři následně tuto fázi zařadili do svého výcviku a začali ji ve svém klubu i vyučovat.

Koncept A.S.R.T.

A teprve před pár lety se objevil ještě další posun ve výuce sebeobrany - ukazuje se, že lze identifikovat konflikt ještě dlouho předtím, než je nutné jej řešit verbálně nebo následně fyzicky. A právě zde začínáme hovořit o skutečné prevenci konfliktu. Ač to může znít na první pohled nesmyslně, ve skutečnosti se za tím skrývá skutečné pochopení podstaty a vývoje konfliktu.

Mimochodem, tento koncept se přibližně ve stejné době objevil i v americké armádě u mariňáků, kteří sice dokázali konflikt efektivně řešit díky svému kvalitnímu výcviku, ale v úspěšnosti prevence konfliktu již na tom tak dobře nebyli. Takže když se například dostali do nepřátelské léčky, dokázali takovou situaci zvládnout s minimálními ztrátami na životech. Přesto ale armádní odborníci začali přemýšlet, jestli existují nějaké signály, které by pomohly mariňákům rozeznat, že "je něco špatně". Všimli si, že někteří vojáci reagovali v některých situacích intuitivně, v situacích, kdy na první pohled neměli šanci vědět, co se na ně chystá. A přesto se rozhodli správně. Zjistili, že jde často o vojáky, kteří se předtím, než nastoupili do armády, živili jako lovci zvěře, případně strávili své dětství v oblastech s vysokou kriminalitou a jejich život často závisel na tom, jestli včas identifikují blížící se hrozbu (nepřátelský gang apod.) Všichni si tak časem vypěstovali zvláštní radar na podobné situace, kterému budeme odteď daleko výstižněji říkat intuice. Výsledkem jejich výzkumu je velmi úspěšný Marine Corps’ Combat Hunter Program, který nyní absolvují hlavně ti mariňáci, kteří jsou vysíláni na zahraniční mise. A velice často jim tento program zachraňuje život.

Využití intuice při prevenci konfliktu

Nu a program A.S.R.T. je v některých částech velmi podobný právě tomu armádnímu. A.S.R.T. program se v první části kurzu věnuje úloze intuice při identifikaci potenciálního konfliktu. Což je jinými slovy řečeno takový ten pocit, který jste patrně někdy zažili všichni, když jste například měli vejít do výtahu s cizí osobou, která se Vám nějak nezdála, případně jste vešli do hospody a chloupky na krku se Vám najednou zježily, případně jste měli "takový divný pocit v břiše", že "něco je špatně", ale nebyli jste schopni identifikovat přesně "co" je špatně, natož se rozhodnout, jestli tento varovný signál poslechnete nebo ne. Ti, kteří tento kurz absolvovali, pak již vědí, že intuice je fakticky výsledek našich znalostí a zkušeností. A že je velmi moudré tento pocit poslechnout. Jde totiž o zpracování signálů, které z našeho okolí přijalo podvědomí.

Jen pro představu - zatímco na vědomé úrovni přijímáme přibližně 200 informací za vteřinu, na podvědomé úrovni přijímáme těch informací více jak 200 000! Informací, které v drtivé většině případů nedokážeme (včas) rozkódovat, a tak většinou musíme počkat, než se potenciální hrozba stane více viditelnou i pro naše vědomí.

Zkušení veteráni z armády, ale i od policie Vám velmi pravděpodobně potvrdí, že podobný pocit již zažili. A ne jednou. Například šlo o případy, kdy byli vysláni na nějakou misi či výjezd. Měli třeba projít nějakým údolím, kde je na konci čekal vrtulník pro vyzvednutí a odlet zpět domů a najednou dostali onen výše popsaný pocit, že "je něco špatně". Zvolili proto jinou cestu, bez zjevných příčin, pouze na základě tohoto intuitivního pocitu. A po skončení se dozvěděli z leteckého průzkumu, že na tom místě nepřítel nastražil léčku, ze které by pravděpodobně nevyvázli.

Anebo policista, který zastavil řidiče kvůli běžné kontrole, ale pak se mu něco nezdálo na chování řidiče, a tak postupoval s mimořádnou opatrností. To mu pravděpodobně zachránilo život, protože se poté zjistilo, že řidič byl těžce ozbrojen, jelikož v kufru převážel drogy. Ani v jednom případě Vám tito lidé (vojáci, policisté, horští záchranáři, ale i sportovci) nedokážou přesně říci, proč náhle změnili svůj postup. Prostě jen "cítili, že je něco špatně".

A přesně tento pocit se učí vnímat i účastníci kurzu. Výhodou je, že zde není nutný náročný, dlouhotrvající trénink, spíše je nutné si uvědomit a zažít na vlastní kůži, jakým způsobem nám tělo signalizuje možnou hrozbu, protože u každého je to maličko jiné.

Úloha vzdálenosti při prevenci a řešení konfliktu

Další část programu je věnována bezpečné vzdálenosti. Opět není potřeba toto zdlouhavě nacvičovat, protože každý z nás si určitou vzdálenost udržuje automaticky. To, co se na kurzu vysvětluje a dává do souvislostí, je to, jak jsou různé bezpečné vzdálenosti důležité pro možné řešení konfliktu. Účastníci budou možná překvapeni, jak rychle může situace eskalovat, pokud agresor nerespektuje jejich osobní zónu.

Verbální komunikace při řešení konfliktu

V další části se již věnujeme verbální komunikaci včetně odpovídající řeči těla. To je těžiště celého programu. Lidé si totiž neuvědomují, že způsobem, jakým stojí, chodí, hovoří, apod., dávají svému okolí najevo, jak se cítí po stránce psychické, ale i fyzické. Možný agresor následně tyto signály dokáže perfektně přečíst a vybrat si takovou oběť, která je nejvíce zranitelná. Existují na to vynikající studie, které tyto poznatky opakovaně potvrdily. V této části si mnoho lidí většinou uvědomí, kolik chyb nevědomky dělá ve své komunikaci na verbální i neverbální úrovni (například zbytečná eskalace konfliktu pomocí zvyšování hlasu během komunikace, apod.).

V poslední části se program zabývá samotným fyzickým řešením konfliktu. Neučí se zde však desítky technik na všechny možné útoky, které by Vás mohly potkat. Proč? Protože bylo opět opakovaně potvrzeno, že 8 - 10 konfliktů lze zvládnout ještě na úrovni verbální (slovní). A teď si představte, kolik potenciálních konfliktů byste dokázali odhalit, kdybyste věnovali více pozornosti své intuici, o které byla řeč výše. Troufnu si říci, že pravděpodobnost, že se dostanete až do fáze, kdy budete nuceni řešit konflikt fyzicky, bude velmi nízká. ALE to vše stále neznamená, že fyzickou obranu není nutné se učit. Existují útoky, které je velmi těžké identifikovat, a právě tehdy je nutné fyzickou obranu znát. Nicméně jsem přesvědčen, že těžiště správného kurzu sebeobrany by mělo být v naučení se naslouchat své intuici a případně řešení konfliktu verbální cestou. Pokud se Vám toto podaří, pak nebudete riskovat své zdraví ani život. A to už za to stojí, že?

Tento přístup k výuce prevence konfliktu má ještě další plusy:

Možná zjistíte, že se vlastně vůbec nepotřebujete učit další styl boje, protože si vystačíte pouze s tímhle. Mějte na paměti, že drtivá většina konfliktů se dá vyřešit na verbální úrovni, ale samozřejmě je nutné umět aspoň základní techniky fyzické sebeobrany.

Pokud se i přesto budete chtít dále věnovat nějakému bojovému umění či sebeobrannému systému, pak již máte solidní průpravu a budete vnímat problematiku sebeobrany v celém jejím kontextu.

Během kurzu se naučíte základní techniky fyzické sebeobrany, které vychází z hrubé motoriky (ta jediná Vám totiž zůstane v okamžiku, kdy se dostanete do stresu, adrenalin Vám zaplaví tělo). Dostanete základní "nástroje", které si následně můžete rozšířit během studia jiného bojového umění či sebeobranného systému. Jinými slovy řečeno - naučíme Vás používat "kladivo" a Vy se pak můžete naučit využívat i další nástroje, jako jsou "kleště, klíč, brousek, atd." A co je nejdůležitější, vše budete umět používat ve stresu.

A.S.R.T. je pro všechny

Osobně na tomto programu oceňuji fakt, že je určen pro začátečníky, kteří si mohou vše vyzkoušet a ověřit v konfliktních scénářích. Zjistí, jaké to je ocitnout se v konfliktu (druhá polovina programu), a zároveň si i vyzkouší, že vše, co je během kurzu vysvětlované, dokážou aplikovat, ba dokonce že jim to i funguje.

Tohoto programu se účastní, zvláště v zahraničí, i mnoho pokročilých studentů toho kterého bojového umění či sebeobranného systému, protože jim ukáže další metody výuky, které následně mohou zapracovat do svých systémů. Zde se i dozví, jakým způsobem konflikt vzniká a jak mu zabránit ještě předtím, než by došlo ke zranění, většinou na obou stranách.

Poté, co jste si přečetli, o čem tento program je, mi již asi dáte za pravdu, že toto není standardní kurz sebeobrany, kterých je v současnosti na trhu spousta. Těžiště nespočívá v často až nesmyslném počtu vyučovaných fyzických technik proti útokům "ze země i ze vzduchu", které se pak celou dobu trvání kurzu drilují. :) Protože v rámci takového kurzu sice získáte lepší fyzickou kondici a možná si uchováte v paměti 1 - 2 techniky, ale sebeobrana to není.

Tenhle program Vás naučí prostřednictvím promyšlených drilů a intenzivních konfliktních scénářů skutečné prevenci konfliktu. Samozřejmě i zde se vyučují techniky fyzické sebeobrany, ale dokážete je spočítat na prstech jedné ruky, protože se jedná až o nejhorší možný scénář, ke kterému dochází pouze výjimečně. Ale to je na jiné povídání.

Nu a pokud budete mít i poté neodolatelnou touhu se s někým porvat, na trhu je mnoho klubů bojových sportů, které Vám to velmi rády umožní. Ale se sebeobranou v pravém slova smyslu to již skutečně nebude mít moc společného.

Fotografie pocházejí z akce Adrenaline 2014, která loni proběhla v UK ve spolupráci s Krav Maga Global organizací.Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

23.06.11:06Majka - Jakmile bude znám termín kurzů, určitě se objeví info i ta..
23.06.10:53Magumi - Na takovýhle kurz bych klidně šel, přijde mi to zajímavějš..+1
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínTréninkový videolog: Pavel Beran (07/...
Mikuc (12:15) • Přistupuje k tomu pozitivně, tak to má přeci být!:) Budeme se těšit na další sezónu a s...
magazínTréninkový videolog: Pavel Beran (07/...
torturer (23:47) • “Sezóna asi nedopadla podle tvých představ…” “Jaktože ne?” Tak to jsem vyprsk pívo *2...
magazínKateřina Ottová a Daniel Božek - trén...
Marczus (15:29) • Ježíšmarjá, proč jim zisk profi karty trvá tak dlouho? Nechápu...
magazínBen Weider Natural Pro Qualifier 2023...
KKarmasin (13:36) • Profesionální liga a dopingové kontroly, nějak mi to nejde dohromady.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
LeToucan (12:44) • Nebude spíš hrát roli to, že ty závody jsou strašně pozdě? Většina lidí jde na Čelákovi...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie